July 1 2016

Municipality of Peqin – Project staff recruitment (closed)

Bashkia Peqin ne kuader te projektit Mind the Gap- A model or Social Inclusion, qe do te zbatohet ne bashkepunim me Shoqaten MEDPAK dhe Komunen e Barit ne Itali per nje periudhe 2 vjecare, financuar nga Programi IADSA. Qellimi i projektit eshte perfshirja sociale e personave me aftesi te kufizuara nepermjet aspektit artistik dhe pershtatjes se infrastruktures se objekteve publike te qytetit.

Announcements